Slovo je mocnější než meč!


Nic se nebuduje tak těžko a neztrácí tak lehko jako důvěra a dobré jméno!

 

Komunikační a PR agentura

Ad Notam s. r. o.

 

Ad Notam = latinsky ve známost, na vědomí.

Můžete toho spoustu umět,

mít ty nejlepší služby,

produkty či nejdokonalejší technologie,

pokud to však neumíte nikomu sdělit

a vaši zákazníci nebo vaši obchodní partneři to nevědí,

pak v našem mediálním světě jednoduše NEEXISTUJETE!

 

Dobrá pověst je vždycky víc

než placená reklama.

Teprve když naplníte ty nejvyšší hodnoty, získáte si dobrou pověst - a to lidé dokážou vždy ocenit.

Dobrá pověst patří mezi nejcennější aktiva každé společnosti

  • Díky ní mají firmy i značky své loajální zázkazníky.
  • Napomáhá marketingu plnit vytyčené obchodní cíle.
  • Dobrá pověst dokáže firmám i značkám napomoci v době krizí.
  • A v neposlední řadě - práce pro prestižní firmy s dobrou pověstí stimuluje zaměstnance k výborným pracovním výsledkům.
  • Dobrou pověst dotváří také pozitivní reference na internetu, pokud musíte čelit pomluvám konkurence, pomůžeme vám eliminovat tyto negativní zmínky - blíže na www.pomluvynainternetu.cz

 

Profesionalita je základ

Stejně jako existují profesionální postupy, jak spravovat firemní finanční prostředky, řídit lidi, či vyrobit ten nejlepší produkt, existují i profesionální postupy, jak budovat, podporovat i chránit svoji firemní reputaci.

Dobrou pověst a vstřícné public relations nelze vytvořit ze dne na den několika nahodilými aktivitami. Naopak! Pro žádaný výsledek je potřeba nejprve zpracovat vhodnou a jasně definovanou komunikační strategii, následně se spustí dlouhodobá kampaň, která využívá osvědčených postupů a komunikačních taktik fungujících v oblasti PR.

 

***

Komunikační agentura Ad Notam s. r. o. se ve své práci specializuje především na public relations.

Zkušenosti v PR jsme získávali již do roku 2000 a po pěti letech sbírání praktických dovedností jsme se rozhodli realizovat svůj vlastní projekt.

Neuznáváme slovo nejde, proto jsme se nadšeně pustili do práce a dnes jsme agenturou, která svým klientům dokáže nabídnout pestrou paletu činností a služeb!

 

Naše filozofie

  • pro své klienty realizujeme spoustu aktivit, oni vědí, že nám záleží na jejich dobré pověsti a také na naší vlastní. To nás zavazuje!
  • zakládáme si na tom, že svoji práci odvádíme v termínu a kvalitně! Tím se řídíme!
  • umíme realizovat i velmi nevšední zakázky. Jsou pro nás výzvou!
  • usilujeme vždy o maximální optimalizaci nákladů a výnosů. Efektivita vynaložených prostředků je naším cílem...